Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Nieuwsberichten

 • Onlangs viel er bij iedere inwoner van 55 jaar en ouder van de gemeente Hilvarenbeek een brief in de bus van Wethouder Van de Wiel met als bijlage een folder over langer zelfstandig blijven wonen in Hilvarenbeek.

 • U wilt als oudere dolgraag in uw eigen woning blijven wonen, maar die moet dan wel worden aangepast aan uw fysieke mogelijkheden.

 • Op woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In de media gaat het de komende weken over verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten en campagnenieuws.

 • Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

 • De gemeente Hilvarenbeek vindt het belangrijk dat 55-plussers in staat worden gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig, comfortabel en veilig te wonen.

 • Als u in één van onze dorpskernen werkzaam bent als (zorg)professional of vrijwilliger, en u door uw werk mogelijk te maken heeft met inwoners met een laag inkomen, bent u uitgenodigd namens wethouder Roks voor de bijeenko

 • Op dinsdagavond 28 februari komt de informatieavond van De Vergeten Tuin helaas te vervallen. Het Cultureel Centrum Elckelyc is dan gesloten. Het thema Dementie en Depressie zal verzet worden naar maart.

 • We worden over het algemeen ouder dan de generaties voor ons. Het is onze eigen verantwoordelijkheid ons daarop tijdig voor te bereiden.

 • Het jaar 2016 is bijna weer om en terugkijkend mogen we met tevredenheid constateren dat er veel is gebeurd.

 • Wilt u ook een cadeautje aanleveren voor een dorpsgenoot die het verdient?
  Ga dan naar Elckerlyc en leg uw ingepakte geschenk onder de kerstboom.

 • Ook in de periode december 2016 – maart 2017 worden er door de diverse leden van de Seniorenraad weer allerlei activiteiten voor de senioren in onze gemeente georganiseerd.

 • De vierde editie van de Seniorenkrant is zojuist verschenen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • In 2017 worden er weer gezellige en betaalbare maaltijden georganiseerd in MCC Elckerlyc. Op onderstaande woensdagen bent u weer van harte welkom. U mag ook familie of vrienden meenemen.

 • Op 22 maart 2017 wordt in Hercules, Diessen de eerste Beursvloer Hilvarenbeek gehouden.Tijdens de beursvloer ontmoeten lokale bedrijven de maatschappelijke organisaties, zoals verenigingen en stichtingen,

 • Op dinsdagavond 29 november organiseert: ”De Vergeten Tuin” een informatieavond voor mantelzorgers van mensen met dementie, daarbij zijn anderen die zich bij de problematiek betrokken voelen ook welkom.

 • Donderdag 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. Steunpunt mantelzorg Gemeente Hilvarenbeek organiseert dan een dag vol creativiteit en beweging in Hercules Diessen rondom het thema

 • Op zondag 6 november geeft het Regionaal Senioren Orkest Midden-Brabant, onder leiding van Maarten Jense, een Herfstconcert in Cultureel Centrum Elckerlyc.

 • Steeds meer senioren blijven langer in hun eigen huis wonen, terwijl de vraag naar zorg en de behoefte aan een aangepaste woning toeneemt. Hoe kun je hun wooncomfort verhogen?

Pagina's