Zomerschool activiteiten

Sport & Beweegwijzers

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Nieuwsberichten

 • Nadat Het Steunpunt Mantelzorg Hilvarenbeek haar activiteiten eind 2017 had neergelegd, heeft de gemeente aan ContourdeTwern gevraagd haar activiteiten voor de mantelzorgers over te nemen.

 • Op dinsdagavond 24 april organiseert: ”De Vergeten Tuin” een informatieavond voor mantelzorgers van mensen met dementie of van mensen met geheugenproblemen.

 • Veel senioren vinden het verkeer soms lastig. Voor deze mensen is het des te belangrijker dat ze wel overal naar toe kunnen gaan.

 • In het jaarverslag over 2017 geeft het bestuur van de Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek een toelichting bij de diverse activiteiten die onder haar verantwoordelijkheid vielen in het afgelopen jaar.

 • Graag willen wij u uitnodigen voor de eerste informatieavond over Mantelzorgondersteuning in de gemeente Hilvarenbeek op donderdagavond 19 april van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Gildezaal

 • De gemeente Hilvarenbeek heeft een nieuw minimabeleid vastgesteld. Het minimabeleid vormt een breed vangnet voor onze inwoners die een laag inkomen hebben.

 • Op dinsdagavond 27 maart organiseert: ”De Vergeten Tuin” een informatieavond voor naasten, mantelzorgers en mensen met dementie.

 • In 2017 werden o.a. door SSH en Thebe informatiebijeenkomsten op het gebied van ‘Langer zelfstandig blijven wonen’ georganiseerd.

 • Naast beide terreinen Wonen en Zorg & Welzijn waarop zij al jaren werkzaam is, is SSH van plan om ter behartiging van alle ouderen in Hilvarenbeek en al haar kernen zich ook op het vlak van mobiliteit

 • De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in Hilvarenbeek, ook mensen met een krappe beurs.

 • De nieuwe sportvisie wordt de komende jaren gebruikt om het sport- en beweegklimaat binnen de gemeente Hilvarenbeek aan te laten sluiten op de behoeften van de inwoners.

 • De voorjaarseditie van de Seniorenkrant is zojuist verschenen. In deze editie komt een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan bod.
  Onder andere:

 • Het volgende Repair Café staat gepland op zaterdag 7 april, van 13.00 tot 16.00 uur in Hercules. Er zitten weer diverse vrijwilligers klaar voor uw reparaties.

 • Op zondag 25 maart is er weer een Zondagse Ontmoeting in het Open Huis aan de Vrijthof.

 • De gemeente Hilvarenbeek vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Óók als u een beperking heeft. Heeft u een fysieke, zintuigelijke, psychische of verstandelijke beperking?

 • Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van een vriendelijk, toegewijd, betrokken en warm mens.

  TON LEBBINK 

 • Op dinsdagavond 27 februari organiseert: ”De Vergeten Tuin” een informatieavond voor naasten, mantelzorgers en mensen met dementie.

 • De Theaterzaal van Elckerlyc in Hilvarenbeek staat op 3 april 's avonds vanaf 19:00 uur in het teken van 'bewust zijn  en bewustwording van' autisme.

Pagina's