6-kernen-vervoer op maat

De werkgroep Mobiliteit van de Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH) heeft cruciale steun ontvangen voor haar ideeen voor een totaaloplossing voor het openbaar vervoer binnen de 6 kernen van de gemeente Hilvarenbeek. In diverse gespreksrondes werd onder andere gesproken met de betreffende wethouders; enkele politieke fracties; Europarlementatiër Lambert van Nistelrooij en de vervoersontwikkelaar van Arriva in Brabant.
Vooral de toegezegde steun van twee wethouders in Hilvarenbeek, met ieder vervoer in de portefeuille, was onontbeerlijk en een flinke steun in de rug voor de verwezenlijking van de initiatieven. 
In de huidige plannen gaat er gewerkt gaat worden met ongeveer 8 kleine personenbusjes en een call centrum. Het gaat hierbij om vervoer dat zeker niet alleen voor ouderen is bedoeld, maar voor alle lagen van de bevolking, dus jong en oud, zoals leerlingen en forensen.
Deze plannen worden de komende periode nader uitgewerkt.