Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Hervorming WMO
Een van de meest besproken thema’s van het moment zijn de veranderingen de zorg.  De decentralisatie van de Jeugdzorg en de hervorming van de WMO hebben een grotere verantwoordelijkheid bij de gemeente gelegd. De lokale politiek is hiermee belangrijker dan ooit.
De rol van de overheid ontwikkelt zich van beleidsbepaler en financier naar regisseur en aanjager. Dit vraagt om nieuwe oplossingen met meerdere partijen. Eigen kracht, omdat we het belangrijk vinden om te kijken naar wat mensen zelf kunnen, voordat er zorg of ondersteuning wordt geboden. Dit houdt de zorg en ondersteuning betaalbaar en maakt het meer vraaggericht.
Vanuit de werkgroep Zorg & Welzijn denken wij hier over mee .

Seniorenwijzer
De Seniorenwijzer is geactualiseerd en zowel digitaal als op papier (beperkte oplage) beschikbaar gesteld. Dit document is door SSH gemaakt in samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek. In de seniorenwijzer is informatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn overzichtelijk weergegeven. Alle informatie hierin is gebundeld en inzichtelijk gemaakt op een kleurrijke wijze. Of het nu gaat over financiën, overlijden, vervoer, vrije tijd, wonen of zorg, alles is zelfstandig te vinden. Klik op Seniorenwijzer voor het raadplegen van de actuele versie.

Huiskamer
Evaluatie van het gebruik van de huiskamer. De achterliggende periode was de Huiskamer van Elckerlyc alle dagen van de week, iedere ochtend geopend.  Doordat het bezoekersaantal op enkele dagen van de week echter minimaal was, is er in goed overleg besloten om voorlopig ( tot en met eind december 2016), de deuren van de Huiskamer enkel op twee dagen van de week open te stellen. Iedere woensdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 kunt u dus voortaan binnenlopen in de Huiskamer van Elckerlyc, waar de gastvrouw / gastheer voor u klaar staat met verse koffie of thee!

De gastvrouwen- en heren hopen vooral een luisterend oor te kunnen zijn voor een ieder die binnen loopt.

Eetpunten
Het maandelijkse eetpunt in CC Elckerlyc draait vanaf 2015 en is een succes gebleken. In de Seniorenkrant van september 2016 is een overzicht opgenomen van alle eetpunten in Hilvarenbeek. Meer info over dit eetpunt.

Zomerschool
De maanden -juli en augustus - worden de vakantiemaanden genoemd. Een periode om tijd te nemen voor activiteiten die het leven een eigen glans geven. Voor de senioren geldt dat kinderen en kleinkinderen even uit beeld zijn. Je bent even op jezelf aangewezen. Daar heeft de basis gelegen om te besluiten een ‘eigen’ programma op te stellen voor de periode van maandag 8 tot en metzaterdag 27 augustus, de bouwvakvakantie genoemd. Het zijn de weken dat heel veel mensen op vakantie gaan.

De samenwerking tussen enkele organisaties, die deel uitmaken van het deelnemersoverleg van de Seniorenraad Hilvarenbeek, heeft geleid tot een programma gespreid over deze drie weken.

We hopen dat het programmade mensen zal  aanspreken en zal aanzetten om er aan deel te nemen. Bij een groot aantal activiteiten kan men gratis deelnemen en is aanmelding vooraf niet noodzakelijk. U bent daar van harte welkom! Voor enkele activiteiten is vooraanmelding nodig evenals een eigen bijdrage.

Zie voor meer informatie Zomerschool.

Kwetsbare ouderen
Vanuit de Regionale Coöperatie Huisartsen werd een toelichting gegeven over het project ‘Kwetsbare ouderen’. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van samenwerking tussen verschillende hulpverleners en organisaties in de zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen. Het onderzoeksproject is gericht op kennisvermeerdering ter verbetering van de kwaliteit en organisatie van de zorg aan kwetsbare ouderen.
Het algemene doel van het project is het vergroten van kennis over het functioneren van informele en professionele zorgnetwerken teneinde vast te stellen hoe de zorg uit verschillende bronnen op elkaar is afgestemd, en hoe het functioneren van zorgnetwerken de ervaren kwaliteit van zorg beïnvloedt.