Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

De samenstelling van het bestuur is weergegeven in de tabel. Hun ervaring, kennis en expertise wordt ten bate van SSH aangewend. Het bestuur wordt gekenmerkt door betrokkenheid en motivatie en is deels afkomstig uit het project Vitaal Hilvarenbeek*. Er hebben geen vertegenwoordigers uit andere organisaties zitting. Het bestuur komt naast andere overleggen periodiek bijeen in bestuurs- en werkgroep vergaderingen.

Aantal Bestuursleden  Tel. (013) Functie
1 H.M.P.G. (Henk) van der Loo 505 6525 voorzitter*
2 T.J. (Rob) van Buuren 505 2498 secretaris*
3 T.H. (Theo) Nefkens 06-14171872 penningmeester 
4 A.G.J.H. (Ton) Lebbink 505 2701 lid
5 H.M (Hélène) Munnik 06-50455426 lid
6  J.J.M. (Sjef) Joosen 06-12477320 lid