Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

De samenstelling van het bestuur is weergegeven in de tabel. Hun ervaring, kennis en expertise wordt ten bate van SSH aangewend. Het bestuur wordt gekenmerkt door betrokkenheid en motivatie en is deels afkomstig uit het project Vitaal Hilvarenbeek*. Het bestuur komt naast andere overleggen periodiek bijeen in bestuurs- en werkgroep vergaderingen. Voor de vacatures in het bestuur verwijzen wij naar vacatures.

Aantal Bestuursleden  Tel. (013) Functie Portefeuille
1 J.W. (Jan) Vlasblom 505 1690 lid (vanaf  19-12-2017) sport & bewegen
2 J.J.M. (Sjef) Joosen 06-12477320 secretaris (vanaf 11-10-2017)  
3 T.H. (Theo) Nefkens 06-14171872 penningmeester   
4 A.C.A. (Ad) Rombouts 505 0578  lid (op voordracht beide KBO's vanaf 13-3-2018) vervoer/mobiliteit
5 H.M (Hélène) Munnik 06-50455426 lid   
6 T.J. (Rob) van Buuren 505 2498 lid*  

 

V.l.n.r.: Bestuur SSH: Ton Lebbink (†), Theo Nefkens, Sjef Joosen, Hélène Munnik, Henk van der Loo (is als voorzitter op 19 dec. 2017 afgetreden) en Rob van Buuren

Foto: Kees van Kemenade