Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Bestuur SSH besluit definitief tot ontbinding per 1-2-2020

Omdat SSH gedurende een langere tijd in een moeilijk vaarwater verkeerde en het bestuur aangegeven had per einde 2019 definitief met al haar activiteiten en werkzaamheden te zullen stoppen, is eind vorig jaar een voorbereidingsgroep aan de slag gegaan om naar een oplossing te zoeken. Ofschoon hiervoor de deadline van einde december 2019 met 1 maand is verlengd naar 1 februari 2020 bleef een definitieve en duurzame oplossing helaas uit.

Op 1 februari 2020 hadden zich onvoldoende (nieuwe) bestuursleden aangemeld om tot de vorming van een nieuw klein kern bestuur (3 personen) te kunnen komen. Op 14 januari 2020 heeft er ook een extra bijeenkomst van het Brede Overleg plaats gevonden waarin het bestuur alle deelnemende organisaties in de gelegenheid heeft gesteld om oplossingen aan te dragen en om het voortzetten van goedlopende werkgroepen/projecten te waarborgen.

Nu ook dit overleg geen resultaat heeft opgeleverd, restte het bestuur niets anders dan de SSH per 1 februari 2020 definitief te ontbinden. In februari volgt de uitschrijving van alle bestuursleden bij de KvK, worden haar financiële middelen aan de gemeente overgemaakt en zullen alle betrokken partijen geïnformeerd worden over haar besluit tot ontbinding.

De seniorenkrant was reeds eerder stopgezet en daarnaast zal ook haar site en email account (infoatseniorenraadhilvarenbeek.nl) worden beëindigd.

Voor meer informatie zie Communique Ontbinding SSH.