Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Bestuur SSH stopt met activiteiten

Hoewel het voorzitterschap van SSH gedurende een betrekkelijk korte periode tijdelijk is waargenomen, bleef een echte en duurzame oplossing
ondanks talloze inspanningen, vele gesprekken en vruchteloze pogingen van het bestuur spijtig genoeg geheel uit.
Daarnaast hebben inmiddels ook alle overige bestuursleden te kennen gegeven per einde 2019 te willen stoppen.
Zodoende zijn er niet genoeg bestuurders meer om de stichting op een verantwoorde wijze voort te zetten. 

In oktober volgt nog eenmaal een Breed Overleg, waarin het bestuur de leden in de gelegenheid stelt om oplossingen aan te dragen
om het voortzetten van goedlopende werkgroepen/projecten te waarborgen. Als dit overleg geen resultaat oplevert rest het bestuur
niets anders dan de SSH per 31 december 2019 te ontbinden.

Klik op volledige kennisgeving voor de officiële aankondiging van het bestuur.