Bezoek zes kernen is basis voor toekomst

Vanuit een goede samenwerking met de deelnemers aan het brede overleg binnen de Seniorenraad in het algemeen en met de Gemeente en de beide afdelingen van de KBO in de gemeente Hilvarenbeek heeft de Seniorenraad Hilvarenbeek in de maand oktober j.l. een bezoek gebracht aan de 6 kernen die samen vorm en inhoud geven aan de Hartveroverende Heerlijckheit Hilvarenbeek.

De opbrengst van de verschillende middagen is niet in drijfzand gevallen. Als organisatie hebben we ons iedere bijenkomst gesteund geweten en gevoeld door de aanwezigheid van een lid van het College van Burgemeester en Wethouders en een ambtenaar die verantwoordelijk is voor een van de genoemde beleidsterreinen.

Op dinsdag 19 december hebben we met het bestuur van de Seniorenraad een terugkoppelingsgesprek of evaluatie van het bezoek aan de 6-kerken met de drie wethouders uit het College van B&W: Silvia Bloemsma-Damen, Bernd Roks en Jan van de Wiel.

Het hele artikel van Henk van der Loo is te lezen in de Seniorenkrant op p(2).
Het bestuurlijke verslag over de evaluatie zelf is ook te downloaden.