Blijvers- en verzilverlening definitief!

De gemeenteraad van Hilvarenbeek heeft, na herhaald aandringen van de werkgroep Wonen van de Seniorenraad, verordeningen over de blijvers- en verzilverlening vastgesteld. Nu kunnen inwoners een beroep doen op deze leningen. Wat houden ze in en hoe kunt u hiervan gebruik maken?
Beide regelingen zijn bedoeld voor inwoners die hun woning geschikt willen maken om er langer in te kunnen blijven wonen en daarvoor kosten moeten maken. Het gaat daarbij om mensen met een zorgvraag of die hun woning levensloopbestendig willen maken.

Wanneer u niet zelf beschikt over voldoende financiële middelen, kunt via de gemeente geld lenen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Zo moet u over het geleende bedrag rente betalen en op termijn het geleende bedrag terugbetalen. De rente die SVn rekent is zeer gunstig. Voor verdere informatie zie de website van SVn.

De blijverslening is bedoeld voor zowel huurders als woningeigenaren. Voor huurders geldt dat het verstandig is vóór u een lening gaat afsluiten eerst te informeren bij de verhuurder of die bereid is de gewenste aanpassingen aan uw woning te doen, al dan niet tegen huurverhoging. Het geld dat u leent, kan verstrekt  worden als consumptief krediet (bedragen tussen € 2.500,- en € 10.000,-) of als hypothecaire lening (bedragen tussen € 2.500,- en 35.000,-). Wilt u in aanmerking komen voor deze lening dan moet u minimaal twee jaar in Hilvarenbeek wonen in een woning die geschikt is voor permanente bewoning en jonger zijn dan 76 jaar.

De verzilverlening is alleen bedoeld voor woningeigenaren die overwaarde hebben op hun woning en die overwaarde willen verzilveren voor het treffen van maatregelen in de woning. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. U moet minimaal twee jaar in de woning wonen. Voor deze lening kunt u een bedrag lenen tussen € 2.500,-  en € 35.000,- 

Bij de regelingen heeft de gemeente een inspiratielijst gevoegd, waardoor u een idee krijgt welke maatregelen u kunt nemen om langer in uw woning te kunnen blijven. Het aanvragen van een lening gebeurt bij de gemeente middels een aanvraagformulier. Voor beide leningen geldt dat een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen bij de aanvraag moet worden ingeleverd. De gemeente helpt u graag met meer informatie. 

KBO Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker is voornemens maandelijks een spreekuur te houden om u te helpen bij vragen. De KBO HEB is in overleg met een vrijwilliger die het spreekuur gaat bemensen.