Overzicht contactpersonen

↑ Klik op naam instelling/dienst en vul keuze(n) in
↑ Klik op werkterrrein en vul keuze(n) in
Organisatie/dienst (voor meer info klik op naam) Bezoek adres Postcode/ Plaats Telefoon E-mail Website
Gemeente Hilvarenbeek: Bel- en herstellijn (013) 505 8399 hilvarenbeek
HOVO Brabant Seniorenacademie (013) 466 8119 info@hovobrabant.nl hovobrabant
Huisartsenpraktijk Danen en Oerlemans Echternachstr. 1, Diessen 5087 BC Diessen (013) 504 1301 https://huisartsenpraktijkdiessen.praktijkinfo.nl/
Huisartsenpraktijk De Ypelaer Ypelaerstraat 2 5081 BS Hilvarenbeek (013) 505 1335 praktijkdeypelaer@planet.nl deypelaer
Huisartsenpraktijk Maas Van Es Rogier v. Leefdaelstr. 23 5081 JK Hilvarenbeek (013) 505 1355 assistentes@hapmaasvanes.nl huisartsenmaasvanes
Huisartsenpraktijk Rouwenhorst Echternachstraat 1 5087 BC Diessen (013) 504 1333 huisartsenpraktijkdiessen
Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Schoolstraat 38 5081 VH Hilvarenbeek 073 - 644 4244 info@juvans.nl juvans
KBO Diessen 5087 KV Diessen 013-5041497 jaclinnemans@outlook.com kbo-diessen
KBO Hilvarenbeek 5081 ED Hilvarenbeek 06-2184 4172 joostdekort@kpnmail.nl kbo-hilvarenbeek
Maaltijdenexpress Tilburg (013) 544 2513 maaltijdenexpres
Mantelzorg Hilvarenbeek (013) 504 1271 steunpuntmantelzorghilvarenbeek@live.nl steunpuntmantelzorghilvarenbeek
NS Zonetaxi (voorheen treintaxi) (030) 751 5155 (klantenservice) ns
Openbaar vervoer 0900-9292 consumentenservice@9292.nl 9292
Politie: geen spoed 0900-8844 politie
Protestantse gemeente Hilvarenbeek e.o. Vrijthof 22, 5081 5081 CB Hilvarenbeek (013) 509 2617 info@pkn-andreaskerk-hilvarenbeek.nl andreaskerk
Regiotaxi Midden-Brabant Kraaivenstraat 11 5048 AB Tilburg 013 583 8383 info@tcmb.nl http://www.tcmb.nl
RK Parochie H. Norbertus (013) 504 1215 info@h-norbertus.nl h-norbertus
Rode Kruis Hilvarenbeek (013) 516 9904 rodekruishilvarenbeek@outlook.com rodekruis
Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH) 5081BZ, Hilvarenbeek (013) 505 2498 info@seniorenraadhilvarenbeek.nl ssh
Sociale verzekeringsbank (076) 548 5000 svb

Pagina's