Instelling/dienst: 
Dorpsondersteuner Biest-Houtakker
Werkterrein: 
Gezondheidszorg
Welzijn & Dienstverlening
Wonen/woonzorg
Telefoon: 
(013) 505 3632 of 06-26128195
Meer informatie: 
Dorpsondersteuner Biest-Houtakker: mw. Ria van de Wiel