Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Actueel totaal overzicht deelnemende organisaties aangesloten bij SSH

↑ Klik op soort organisatie en vul keuze(n) in
↑ Klik op werkterrein en vul keuze(n) in
Lid nr. Logo Organisatie (link voor meer info) Activiteiten Contactpersoon Telefoon E-mail Website
1 Amarant Team Wijkzorg Hilvarenbeek Voor begeleiding en ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen in de wijk. Op de doelgroep ‘senioren’ an sich richt Amarant Groep zich niet, mits zij een beperking hebben. Dit kan lichamelijk of psychisch van aard zijn. Wij verwijzen in dit verband naar: • Amarant; zorg gericht op mensen met een verstandelijke beperking (voorheen vanuit de AWBZ), www.amarant.nl; • Idris: specialistisch behandelcentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met complex gedrag, www.idris.nl; • Pauwer: zorg en begeleiding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel; www.pauwer.nl; • Dr. Leo Kannerhuis Brabant: zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en jong volwassenen met www.autisme.nl; Liesbeth Louer 06-51864101 e.louer@amarant.nl amarant
2 Contour deTwern Hilvarenbeek Voor welzijn en vrijwilligerswerk. Onder hun paraplu is ook de uit vrijwilligers bestaande werkgroep Mantelzorgondersteuning Hilvarenbeek werkzaam. Haar activiteiten: Mantelzorgondersteuning Hilvarenbeek is de nieuwe vorm en opvolger van het (opgeheven) Steunpunt Mantelzorg per 1-1-2018. Zij komt op voor de belangen van de mantelzorgers. Voert overleg met uitvoerende instanties betreffende mantelzorg, zoals Gemeente Hilvarenbeek, ContourdeTwern, Mezzo, MEE, enz. Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevende is. En met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht. Haar site (www.steunpuntmantelzorghilvarenbeek.nl) is tot 12-9-2018 operationeel . Karlijn Verschuren (voor ContourdeTwern). Voor de werkgroep Mantelzorgondersteuning Hilvarenbeek: Marie-Jeanne Zuidervaart, Contourdetwern, Vrijthof 11, 5081 CA Hilvarenbeek 06-83168873 of 013-5058319 karlijnverschuren@contourdetwern.nl, mariejeannezuidervaart@contourdetwern.nl Contour
3 Gemeente Hilvarenbeek Een gemeente heeft veel verschillende taken. Over veel zaken mag zij zelfstandig beslissen. Het maken van keuzes daarin is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Daarnaast voert de gemeente ook veel landelijke wetten uit. Zij geeft uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Participatiewet en de jeugdzorg, zij houdt bij wie er in de gemeente wonen, zij geeft officiële documenten uit, zij is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, zij maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw, zij legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan en zorgt dat ze onderhouden worden, zij geeft subsidies. Anja van de Westelaken (ambtenaar) 013-505 8300 A.v.d.Westelaken@hilvarenbeek.nl hilvarenbeek
4 HAGRO huisartsengroep Hilvarenbeek Voor reguliere huisartsenzorg. Aandachtsgebied: kwetsbare ouderen. Rens Henquet 013-505 1335 (praktijk) jmaehenquet@gmail.com
5 Farent Voor sociaal maatschappelijk werk en dienstverlening Per 1 januari 2019 gaan Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Welzijn Divers samen fuseren. Daarmee ontstaat een brede welzijnsorganisatie met een sterke positie in de regio Midden-Brabant en de Meijerij op het terrein van basisondersteuning, leefbaarheid, veiligheid, wonen, welzijn en zorg.
 Contactpersoon: Nicole de Smet. 073-6444244 info@farent.nl farent
7 KBO Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker Voor activiteiten en elkaar ontmoeten Cees van Hoof (voorzitter) 06-53646275 cjwavanhoof@gmail.com kbo
8 Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek-Diessen Voor ondersteuning aan mensen met een beperking. Henk Abrahams 013-505 3652 info@spg-hilvarenbeek.nl spg
9 Stichting Sportief Bewegen 60+ (SSB 60+) Voor aanbod sportief bewegen Helmi van der Loo-Timmermans en Noor van Bragt 013-505 6525 en 06 1307 7072 Info@ssbhilvarenbeek.nl, voorzitter@ssbhilvarenbeek.nl ssb
10 Stichting Wij-Wel De stichting heeft als doel: 
 a. het bevorderen dat jongeren en ouderen in het algemeen, maar kwetsbare mensen in het bijzonder, met plezier in hun eigen dorp kunnen (blijven) wonen
 en kunnen (blijven) participeren in de samenleving door het initiëren, (doen) 
 coördineren en (doen) organiseren van diensten en voorzieningen in Diessen 
 en, in samenwerking met vergelijkbare initiatieven, ook elders in de gemeente
 Hilvarenbeek.
 Wij-wel werkt voor Baarschot, Haghorst en Diessen en werkt intensief samen met Thebe Extra. 
 Jac Linnemans, vz; Pieter Denissen, secr.
 St. Wij-wel: Theresiastraat 23, 5087 BV Diessen
 
 06-12681728 (P. Denissen) info@wij-wel.nl Wij-Wel
11 Thebe de Clossenborch Woonzorg- en verpleegcentrum (Thebe);
 Wijkverpleegkundige van Buurtteam Diessen/WIJ-WEL: voor advies, verpleegkundige hulp, project kwetsbare ouderen: Frank Lamme, Manager Clossenborch Thebe 088-1173700 frank.lamme@thebe.nl thebe
12 Thebe Wijkverpleging B.V. Thebe wijkverpleging levert zowel verzorging als verpleging bij de mensen thuis, hieronder valt de belangrijke taak en functie zorg rondom kwetsbare ouderen. Marleen Hendrikx, wijkverpleegkundige buurtteam Hilvarenbeek. 

 Vrijthof 11, 5081 CA Hilvarenbeek

 Werkdagen: ma-din-don

 

 088-1176817 Marleen.Hendrikx@thebe.nl Thebe Wijkverpleging
13 Vereniging Hof Zuiderbeek (cpo) voorheen Werkgroep wonen en zorg Achtergrond info: Ruim 1.600 Hilvarenbekenaren van 55 jaar en ouder hebben in februari 2014 meegedaan aan het behoefteonderzoek Wonen en Zorg. Via een enquête wilden de gemeente Hilvarenbeek en de werkgroep 'Wonen en Zorg' meer inzicht krijgen in de huidige en toekomstige behoefte aan wonen, zorg en de combinatie van die twee. De werkgroep spant zich in voor de senioren in Hilvarenbeek en hun woonbehoefte voor de toekomst.Met 6 personen hebben zij een CPO pilotproject opgestart voor senioren met zorg op de locatie de Achterberg (naast Clossenborch) waarin zij samen met de gemeente en corporatie Leystromen deelnemen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In 2016 is de Vereniging Hof Zuiderbeek opgericht (voorheen ‘De werkgroep Wonen en Zorg)’ . Via CPO wil men 14 (semi) bungalows realiseren op de locatie Koestraat / Papenstraat in Hilvarenbeek. Het project is bedoeld voor ieder die toekomstgericht wil gaan wonen gecombineerd met het realiseren van zorg voor elkaar. Alle voorzieningen bevinden zich op de begane grond met de mogelijkheid voor een opbouw. De kavels worden ca. 220 m2 groot en zijn bedoeld voor senioren. Piet Versteijnen, Henk van der Heijden. 013-5052746 pietversteijnen@hetnet.nl Hofzuiderbeek
14 Zonnebloem afd. Diessen Voor activiteiten gericht op verkleinen van eenzaamheid Angelie Hesselmans 06-41277815 marc.angelie@ziggo.nl zonnebloem
15 Zonnebloem afd. Hilvarenbeek Voor activiteiten gericht op verkleinen eenzaamheid Jacqueline Soetens 013-505 3691 w.soetens@hetnet.nl zonnebloem
16 Stichting De Vergeten Tuin De stichting heeft als doel: het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zij is actief in de branche 'Gezondheids- en welzijnszorg voor ouderen’. en organiseert bijeenkomsten voor mensen die te maken hebben met dementie of daarin geïnteresseerd zijn. Zij informeert en brengt mensen met elkaar in contact. Bij de maandelijkse bijeenkomsten wordt een expert uitgenodigd. Per maand is er een ander thema. Marie-Jeanne Zuidervaart, bestuurslid. p/a Vrijthof 11, 5081 CA Hilvarenbeek en (Voorzitter) p/a Voortsepad 13, 5081 ZH Hilvarenbeek 06-83168873 en 013-5058319 mariejeannezuidervaart@contourdetwern.nl , devergetentuinhilvarenbeek@gmail.com
17 Zondagse Ontmoetingen Dit project is gestart in het najaar van 2012. “Zondag is zo’n dag dat ik me vaak alleen voel”, kregen de vrijwilligers, die de huisbezoeken verzorgen, vaak te horen. Reden genoeg om de handen ineen te slaan en er samen iets aan te doen. Doel is dat bezoekers hun netwerk uitbreiden en de zondagen waarop de eenzaamheid veelal het hardst gevoeld wordt, op een plezierige manier door kunnen brengen. De mensen, vaak alleenstaanden, worden ontvangen met koffie/thee en iets lekkers. Achtergronds muziek, een gedicht. Iedere keer een andere aktiviteit. Een glaasje met knabbeltje, kortom een gezellige middag, waar ook vaak iets gemaakt wordt, dat mee naar huis genomen wordt. Het aantal bezoekers ligt tussen 20 – 40. De zondagse ontmoetingen vinden om de 2 maanden afwisselend plaats in Hilvarenbeek (Open Huis of MCC) en in Diessen (Hercules) van 14.00 tot 16.00 uur. Op verzoek van onze bezoekers is het in de toekomst de bedoeling de Zondagse ontmoetingen uit te breiden naar 1 x in de maand. Bep Hagenberg 013-504 1636 bep.hagenberg@live.nl http://www.seniorenraadhilvarenbeek.nl/zondagse-ontmoetingen