Dementie: bewindvoering en mentorschap

Op dinsdagavond 27 maart organiseert: ”De Vergeten Tuin” een informatieavond voor naasten, mantelzorgers en mensen met dementie. Daarbij is iedereen die zich bij de problematiek betrokken voelt ook welkom. De informatieavond in CC Elckerlyc in Hilvarenbeek duurt van 19.00 tot 20.30 uur

Corrie van der Maas was tot voor kort beschermingsbewindvoerder, mentor en curator.  Corrie heeft veel ervaring als beschermingsbewindvoerder voor mensen met dementie maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking en/of schulden. Deze avond zullen we ons vooral richten op wat beschermingsbewind en mentorschap kunnen betekenen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bewindvoering of mentorschap vraag je aan als iemand de financiële en/of niet financiële belangen niet meer zelf kan behartigen. Het lijkt soms niet nodig maar het kan veel leed besparen als je zaken en wensen goed regelt. Corrie verteld vanuit de praktijk waarom het belangrijk is dat je hier goed over nadenkt.

Tijdens deze avond zal Corrie vertellen over: wat o.a beschermingsbewind inhoudt, wanneer het verstandig kan zijn om daarover na te denken. Wat moet en kun je regelen als iemand geen handtekening meer kan zetten? Is een bewindvoerder altijd een professional of kan het ook een familielid zijn? Moet er altijd iets geregeld worden binnen de familie als dementie in het leven komt? Waar kunt u terecht als u vragen over dit onderwerp hebt?

Het gaat weer een interessante avond worden, natuurlijk krijgt u ook alle ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen. Wij nodigen u daarom van harte uit om deze informatie avond bij te wonen. De entree is €2,50 inclusief koffie of thee.

Voor vragen of informatie kunt u ons mailen devergetentuinhilvarenbeekatgmail.com