Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Sedert 2006 hebben wij ons - samen met andere organisaties - ingespannen om de gemeente Hilvarenbeek 'Ouderenproof' te maken. Omdat inmiddels vele doelen gerealiseerd of in gang zijn gezet, heeft SSH een nieuwe koers uitgezet. Voor haar staat belangenbehartiging op de beleidsterreinen wonen, zorg, welzijn en dienstverlening voor alle senioren centraal. 

Tot onze doelgroep behoren alle inwoners vanaf 55 jaar en ouder die in de gemeente Hilvarenbeek wonen.

Dat is een erg brede en grote doelgroep van totaal ca. 4.500 inwoners. Gezien hun verscheidenheid aan kenmerken, behoeften en verschillen in leeftijdsklassen, zijn zij allesbehalve als een uniforme groep aan te merken. Zij wonen verspreid over alle kernen en zijn - uitgezonderd de leden bij de kbo's - niet op een leden lijst geregistreerd.

SSH streeft er verder naar om personen behorende tot haar doelgroep in staat te stellen met anderen in onze samenleving in contact te komen en te ontmoeten. Dit biedt ondermeer kansen om zich te ontplooien, te ontwikkelen en te binden. Met het doel, dat op enig moment, als mensen iets van elkaar of van de gemeenschap willen of nodig hebben, die ander en die samenleving er ook is, danwel dat er iets geregeld is zodat men snel op de juiste plek terechtkomt.