Erepenning en afscheid Henk van der Loo

Henk van der Loo heeft dinsdag 19 december de erepenning van de gemeente Hilvarenbeek ontvangen. Dat gebeurde bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek. In de foyer van Elckerlyc ontving Van der Loo de onderscheiding uit handen van burgemeester Ryan Palmen, die hem prees voor zijn grote verdiensten voor de samenleving.  

De scheidend voorzitter verwoordde het als volgt:

"Met ontzettend veel plezier kijk ik terug op de bijeenkomst gisterenavond in Elckerlyc. Na een laatste vergadering met de deelnemers aan het brede overleg van en binnen de Seniorenraad heb ik genoten van het samenzijn in Elckerlyc. Aangekondigd dat we samen het glas zouden heffen bij gelegenheid van mijn afscheid als voorzitter van de Seniorenraad..Het is veel meer geworden dan het heffen van het glas. Heel bijzonder en hartverwarmend. De foyer was een warm bad! 

Meer dan blij verrast ben ik door de mij toegekende Erepenning, met daarbij horende draagspeld, van de Gemeente Hilvarenbeek. de daarbij uitgesproken woorden door Ryan Palmen hebben mij goed gedaan. Dat geldt ook voor de woorden die door Ton Lebbink, vanuit het bestuur van de Seniorenraad, en door vertegenwoordigers van verschillende organisaties gesproken zijn. Hartverwarmend!
De erepenning krijgt een eigen plaats en de daarbij horende oorkonde heb ik al opgehangen. 

Bijzonder en hartverwarmend was de bijeenkomst ook door jullie aanwezigheid, de daarbij gesproken woorden van dank en waardering, de verschillende attenties in de vorm van een boeken- theater- of cadeaubon, een of meerder flessen wijn, de thuis of in Elckerlyc ontvangen bloemen, de snoepgerechten etc . etc. en als uitsmijter …………………… het optreden van de FF 18.22 , opgeteld bij elkaar waardering van heel veel mensen. Een zeer geslaagde én gezellige avond! Kortom hartverwarmend, een avond om nooit te vergeten. 

Ik kijk terug op prachtige jaren waarin ik mij met veel plezier heb mogen inzetten voor de Hartveroverende Heerlijckheit Hilvarenbeek en met name voor de doelgroep waartoe ik zelf behoor.
Dat is alleen mogelijk geweest door de ondervonden steun van heel veel mensen, het brede draagvlak uit alle kernen van onze Gemeente en met name binnen het overleg van de deelnemers aan het brede overleg. Ieder van jullie behoort tot die groep. 

Graag wens ik jullie heel fijne feestdagen, Zalig Kerstmis en alle goeds voor 2018 voor zowel privé als de activiteit en organisatie van waaruit je gisteren aanwezig bent geweest.
Met belangstelling zal ik de ontwikkelingen in de naaste toekomst volgen. Met plezier zal ik een bijdrage blijven leveren aan het succes van de Zomerschool 2018."