Experiment langer gezond thuis wonen

In het kader van een groot Europees project wil een werkgroep laten zien wat er mogelijk is op het gebied van sociale en technische vernieuwingen om langer verantwoord, gezond thuis te wonen. De werkgroep vraagt zich af wat hierbij de rol is van inwoners, overheid, en andere organisaties. Wat doen zij op het gebied van langer thuis wonen? En wat vinden zij ervan? Tijd voor de proef op de som en wel in de gemeente Hilvarenbeek. Projectleider Gabie Conradi van Zorgbelang werkt samen met gemeente Hilvarenbeek, de werkgroep wonen van de Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek, Woningstichting Leystromen en de Huurdersbelangenvereniging Hilvarenbeek aan een experiment.

Eerste fase.

Gabie Conradi: “Eind maart zijn wij gestart wij met de voorbereiding van een experiment in Hilvarenbeek. In dit experiment gaan wij met inwoners van de zes kernen van Hilvarenbeek in gesprek. Wat doen zij zelf aan voorbereiding als het gaat om langer thuis te wonen? Waar lopen zij tegenaan? Op diverse levensterreinen, denk aan: wonen, dagbesteding en sociale contacten, willen wij weten wat de burger weet en doet. Wij richten ons op mensen van 60 jaar en ouder en op mensen met een beperking. Dit laatste op verzoek van gemeente Hilvarenbeek die als samenwerkingspartner bij dit experiment betrokken is.”

De leden van de werkgroep houden er rekening mee dat een deel van de ondervraagden helemaal niet bezig is met het thema ‘langer verantwoord, gezond thuis wonen’. Gabie: “Dan willen wij weten wat mensen ervan weerhoudt om zich voor te bereiden. Wij stellen daarnaast vragen over digitale zorg zoals elektronische hulpmiddelen in huis (smartphone, tablet, domotica), of het gebruik van sociale media als Facebook, Skype en dergelijke. Ook zullen zaken als mobiliteit (of het gebrek daaraan) en eenzaamheid (of de vrees daarvoor) aan de orde komen Wij willen leren hoe wij kunnen inspelen op de behoeften van mensen.”

Tweede fase

In de tweede fase van het experiment verwerkt de werkgroep de informatie die zij verkregen heeft uit de persoonlijke interviews. Aanvullend hierop wordt ook informatie uit onderzoeken meegenomen. Gabie vervolgt: “Wij gaan concreet aan de slag in de tweede fase. Hoe dat er uit gaat zien, weten wij op dit moment nog niet. Verschillende mogelijkheden liggen voor de hand, zoals het inrichten van een huis met voorzieningen waar men die zelf kan ervaren of het aanbrengen van domotica in een bestaande woning. Misschien ook nadenken over hoe we (sociale) ondernemers kunnen betrekken bij dit thema. Wij willen echt maatwerk leveren: wat past bij mensen, en wat is elders al geleerd?”

Daarnaast zet de werkgroep zich in om belemmeringen boven tafel te krijgen. “Op het gebied van beleid verwachten we hindernissen: diverse loketten of afdelingen waar men mee te maken krijgt, regelgeving die niet meewerkt. Vanuit het experiment geven wij adviezen. Alles met een duidelijke koppeling naar de mensen om wie het om gaat.”

Via de website van Zorgbelang en van de provincie Noord-Brabant en via de Seniorenkrant houden wij u op de hoogte van dit experiment.