Financiële hulp

Het college van de gemeente Hilvarenbeek verruimt de inkomensgrens van het minimabeleid  van 110% naar 120%. Dit betekent dat er meer inwoners in aanmerking komen voor de regelingen uit het minimabeleid en er dus meer mensen financiële hulp kunnen krijgen. De gemeente zet zich in voor het verminderen en voorkomen van armoede en schulden bij haar inwoners.

Voor meer informatie zie het hele artikel op p6 in de Hilverbode en raadpleeg de regelingen werk en inkomen op de website van de gemeente.