Hilvarenbeek is dorpsondersteuner rijker

Naast de kernen Diessen, Esbeek en Biest-Houtakker is nu ook de hoofdkern van Hilvarenbeek een dorpsondersteuner rijker. Vanaf 1-2-2015 is Tanja Pieters als dorpsondersteuner aangesteld. Vanwege de grotere omvang van Hilvarenbeek is daarbij ook gekozen voor de inschakeling van buurtondersteuners; zij vormen de ogen en oren van een buurt. Dorps- en buurtondersteuners vormen samen een vraagbaak voor inwoners bij vragen over wonen, zorg en welzijn.

De stimulering van de sociale cohesie en de inschakeling van burenhulp is noodzakelijk omdat de professionele hulpverlening aan huis in toenemende mate afgebouwd wordt en afneemt. Hierdoor worden bewoners in staat gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Van buurtondersteuners wordt niet verwacht dat zij de hulpvragen zelf oplossen. Wel moeten ze weten wie in de wijk of buurt kan helpen waarna zij hen met elkaar in contact brengt. Tanja gaat ondermeer via buurtverenigingen de komende tijd op pad om betrokken bewoners te zoeken die als buurtondersteuner willen optreden.

Meer info 
Tanja Pieters, tel. 06-836 14509.
Email: tanjapietersatcontourdetwern.nl