Kennismaking werkgroepen wonen (SSH) wonen en zorg (cpo)

Het bestaan van de werkgroep wonen en zorg (cpo) en haar samenwerking met de gemeente heeft niet alleen velen verrast, maar ook de nodige vraagtekens opgeroepen. Werkgroep wonen en zorg (CPO) - niet te verwarren met een andere werkgroep van SSH, nl. werkgroep zorg en welzijn) is een groep van ca. 6 individuele bewoners; zij maken zich sterk om een cpo - collectief particulier opdrachtgeverschap - nieuwbouw project in de directe omgeving van de Clossenborch te realiseren. Omdat wij wilden voorkomen dat er 2 werkgroepen op hetzelfde werkterrein actief zouden zijn, is er zowel met beide wethouders als later ook met B&W overleg gevoerd om duidelijkheid te verkrijgen over de status van onze werkgroep (SSH). 
 
Dit leidde tot een duidelijk college standpunt: de Seniorenraad (SSH) en haar beide werkgroepen zullen door het gemeentebestuur worden geraadpleegd als het gaat om (beleids) zaken betreffende senioren.
Daarna hebben op 23-10-14 afgevaardigden van SSH en haar werkgroep wonen ook met de werkgroep wonen en zorg (cpo) overlegd; in een positief, constructief en verhelderend gesprek is niet alleen kennis gemaakt doch zijn ook standpunten en achtergronden over en weer uitgewisseld. Dit gesprek heeft in een open sfeer plaats gevonden en is bovendien prettig en constructief verlopen. Wij hopen dat daarmede een basis gelegd is voor een goede en vruchtbare toekomstige samenwerking waarmee uiteindelijk het belang van alle senioren in Hilvarenbeek gediend is. Aangegeven is dat alle (16) organisaties die nu deel uitmaken van SSH, volledig zelfstandig functioneren en dat recht vanzelfsprekend ook behouden. Aan de werkgroep Wonen & Zorg (cpo) is aangeboden om periodiek verslag te doen in de seniorenkrant van hun nieuws en ontwikkelingen, zodat alle bewoners van Hilvarenbeek hierover geïnformeerd kunnen worden. In de editie van maart 2015 wordt hier meer over gepubliceerd.