Seniorenwijzer vernieuwd

De seniorenwijzer – ontwikkeld als een papieren uitgave door de Seniorenraad in samenwerking met de gemeente - dateert alweer van oktober 2009 en is aan een flinke update toe. Klik hier om dit in een blader vorm te bekijken.

Deze seniorenwijzer is bedoeld voor een ieder met een vraag op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De informatie is in een aantal rubrieken - alfabetisch gerangschikt- onderverdeeld. I.v.m. de overzichtelijkheid en praktische bruikbaarheid heeft de seniorenwijzer slechts een beperkt aantal contactgegevens.

In de huidige maatschappij waarin allerlei (digitale) ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, heeft men behoefte aan volledige en actuele informatie.

Daarnaast biedt een digitale versie meer voordelen dan een papieren uitgave; het is goedkoper en makkelijker actueel en up-to-date te houden.

De werkgroep Zorg en Welzijn van de Seniorenraad heeft de herziening van de digitale seniorenwijzer als onderdeel van een haar actie plannen opgepakt en werkt daarbij nauw samen met de gemeente. Gestreefd wordt naar een invoering in begin 2015, waarna plaatsing op deze site volgt. Overwogen wordt nog om een papieren versie - in een zeer beperkte oplage - te maken voor ouderen die geen internet hebben.

De seniorenwijzer is voor iedereen bedoeld en niet alleen voor ouderen.