Serie bijeenkomsten ‘Langer zelfstandig wonen’

Een belangrijke activiteit die de werkgroep Wonen (SSH) van harte ondersteunt is het plan van de KBO Hilvarenbeek om een aantal informatiebijeenkomsten over het project 'Langer thuis wonen' te houden. Dit beoogt het levensloop bestendig maken van de bestaande woningen in Hilvarenbeek. De eerste uit een serie van bijeenkomsten vond plaats op 24-11-2014 en zal in 2015 vervolgd worden. De gemeente heeft de trekker (KBO) van dit project hiervoor deels gesubsidieerd.

Het doel van deze bijeenkomsten is:

• Een bewustwordingsproces op gang brengen en informatieverstrekking over veiligheid in en om de woning.

• Er zijn tal van mogelijkheden om de bestaande woning aan te passen. Daarnaast kan vaak met eenvoudige ingrepen bereikt worden dat men zo lang mogelijk in de eigen woning zelfstandig kan blijven wonen. Het zelfstandig blijven wonen in een vertrouwde omgeving is een wens van veel senioren. Dat blijkt uit landelijke rapporten, maar ook uit het onderzoek (Zorgeloos Thuis) dat verricht is door de werkgroep Wonen & Zorg (is kleine groep van individuele bewoners; verder als cpo - collectief particulier opdrachtgeverschap - te noemen) in samenwerking met de gemeente. Hiervoor zijn ruim 3.170 huishoudens (netto response 1.600 bewoners) geënquêteerd in 2014. In Hilvarenbeek streeft zij naar realisering van een CPO-nieuwbouwproject voor zorgbehoevende senioren in de directe omgeving van de Clossenborch. 

Klik hier voor het downloaden van informatie over dit project.