SSB60+ start initiatief voor beweging van licht demente ouderen

SSB60+ beoogt de lichamelijke gezondheid van ouderen in alle kernen van Hilvarenbeek te bevorderen en daarmee het geestelijk welbevinden positief te beïnvloeden, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Zij doet dit ondermeer door het organiseren en faciliteren van sport & beweegactiviteiten in bijna alle kernen en het zelfstandig of in samenwerking met partijen binnen de seniorenraad (SSH) opzetten van nieuwe sport & beweegactiviteiten.

In dit kader heeft zij een nieuw initiatief gelanceerd: het opstarten van een beweeguur voor het bewegen van licht demente ouderen met hun mantelzorgers, mits hier voldoende belangstelling voor is. Er is voor gekozen om het beweeguur ook aan hun mantelzorgers aan te bieden omdat zij direct in contact staan met de cliënt. Om dit initiatief meer bekendheid te geven is een flyer gemaakt met een brief die aan de huisartsen, fysiopraktijken en wijkverpleegkundigen is aangeboden met het verzoek om dit onder de aandacht van hun cliënten te brengen.

De aanmeldingen voor dit initiatief zijn - eind dec. 2014 - helaas uitgebleven omdat de drempel voor deelname voorlopig toch te hoog wordt ervaren. Vandaar een oproep aan gemeente, huisartsen en alle (non) professionele organisaties in de gemeente om kandidaten 'te masseren' en te verwijzen, opdat de leefstijl zodanig wordt aangepast dat het min of meer vanzelfsprekend wordt (therapie, goedkoop medicijn) dat mensen hieraan gaan deelnemen. Een lange adem is hierbij geboden.