In gesprek over het levenseinde

Praten over het levenseinde; veel mensen vinden het eng. Toch is het wel verstandig om dat af en toe te doen,
al was het maar omdat mensen die praten over hun levenseinde minder bang zijn om te sterven en ook rustiger doodgaan.
Daarom biedt KBO-HEB op woensdag 31 oktober een lezing over dit onderwerp aan.

De maatschappelijke discussie over het onderwerp ‘sterven’, staat bijna helemaal in het teken van euthanasie. Maar weet u dat euthanasie in maar 4% van de sterfgevallen de doodsoorzaak is?
Over het onderwerp levenseinde is zoveel meer te weten dan dat alleen dat wat er regelmatig in de publiciteit komt.
De lezing vindt plaats in MCC Elckerlyc van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Voor nadere informatie: zie Nieuwsbrief 34 op de website van KBO HEB.