Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Voorgeschiedenis

Op 29-11-2007 heeft de projectgroep Vitaal Hilvarenbeek haar eindrapport (Vitaal Hilvarenbeek. Ouderenproof voor de 6 kernen) aangeboden. Daarin ging het om het behoud van zelfstandigheid en vergroten van de invloed van ouderen zelf. Om de kwaliteit voor de doelgroep senioren op de werkterreinen wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in de toekomst te verbeteren, hebben werkgroepen hier aanbevelingen in opgenomen. Na afronding van dit project (2007) is de stichting SVH opgericht met als doel er voor te zorgen dat de beoogde aanbevelingen gerealiseerd worden. Zij heeft zich daarbij vooral gericht op vier hoofdthema’s:

1. Verbeteren communicatie (site en Seniorenkrant),

2. Verkleinen eenzaamheid (zondagse ontmoetingen en samenwerking tussen groot aantal instanties),

3. Vernieuwen sport- en beweegaanbod (Rondje Beek, Rondje Diessen, Clossenbaantje, Rondje Clossenborch en oprichten stichting Sportief Bewegen 60+)

4. Realiseren van een seniorenontmoetingsruimte in elke kern (waaronder de huiskamer in het nieuwe Elckerlyc). 

Verderis een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en een groot aantal organisaties (professioneel en vrijwilligers) die actief zijn voor de doelgroep senioren. Inmiddels zijn vrijwel alle aanbevelingen gerealiseerd of in ontwikkeling/uitvoering genomen. 

Op 28-3-2011 hebben 13 organisaties een intentieovereenkomst getekend waarmee een nieuw platform het Gecoördineerd Ouderenwerk (GO) tot stand is gekomen. Dit overlegorgaan komt periodiek bijeen om zaken met betrekking tot de doelgroep met en op elkaar af te stemmen. De versterking van de krachtenbundeling binnen het GO enerzijds en de transformatie en rolwisseling van SVH anderzijds hebben geleid tot de wens om deze samenwerking nu ook statutair vast te leggen.

Lees verder