Hoe staat Hilvarenbeek er voor?

Op de website waarstaatjegemeente heeft u de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over Hilvarenbeek. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de Burgerpeiling, maar ook vanuit Hilvarenbeek zelf aangeleverde data worden geïntegreerd. Een dashboard waarop u de cijfers in één overzicht ziet. 

Deze website is ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals maar is ook voor iedereen toegankelijk. Het dashboard is onderverdeeld in 15 thema's over gemeentelijke onderwerpen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar de gemeente Hilvarenbeek staat in vergelijking tot andere gemeenten.

Een greep uit de 15 thema's:

  • Wonen en leefklimaat
  • Werk en inkomen
  • Jeugd en jeugdhulpverlening
  • Onderwijs
  • Lokale monitor wonen
  • Energie en klimaat