Langer Zelfstandig Wonen

In 2017 werden o.a. door SSH en Thebe informatiebijeenkomsten op het gebied van ‘Langer zelfstandig blijven wonen’ georganiseerd. Hierbij stonden informatieverstrekking over veiligheid in en om de woning en het bevorderen van zelfredzaamheid door het stimuleren van hulp door familie, vrienden en buren centraal.
In dit kader is ook bij maar liefst 48 personen thuis een zogenaamde woonscan afgenomen.

Deze gratis (voor Thebe leden) woonscan houdt in dat een ledenconsulent van Thebe Extra met een checklist door uw huis loopt en kijkt welke aanpassingen er zouden kunnen worden gedaan om veilig en fijn te kunnen blijven wonen. Hier komt vervolgens een vrijblijvend advies uit dat u toegestuurd krijgt. Het kan bijvoorbeeld gaan over aanpassingen in badkamer of toilet.

Als u meer informatie wil, of ook een scan wil laten uitvoeren, raadpleeg dan het artikel op p11 in de Seniorenkrant.