Levensloopbestendig (ver)bouwen

In de nota van de gemeente Hilvarenbeek getiteld ‘Kiezen en Delen’ staat dat de gemeente wil stimuleren, en in nieuwe situaties zelfs wil afdwingen, dat nieuwe woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig gebouwd worden. De nadere uitwerking van het begrip en de voorwaarden die de gemeente hiertoe gaat opleggen, zullen in nauw overleg met het platform Beeks Wonen worden uitgewerkt.

De gemeente zal ook de Werkgroep Wonen van de Seniorenraad vragen hierover een advies te geven. Deze werkgroep beschikt, als initiatiefnemer van het project ‘Langer thuis wonen’, over veel kennis en informatie op het gebied van huisvesting. In deze notitie geeft de werkgroep antwoord op de adviesvraag. 

Door op notitie te klikken kunt u het document raadplegen of downloaden.