Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

  • Regelhulp 
    Is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. De site bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. 
  • Berekenuwrecht
    Wilt u weten op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? Kijk ook naar de gemeente Hilvarenbeek voor gemeentelijke vergoedingen zoals bijzondere bijstand.
  • Waarstaatjegemeente 
    Dit is ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals maar is ook voor iedereen toegankelijk. Het dashboard is onderverdeeld in 15 thema's over gemeentelijke onderwerpen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar de gemeente Hilvarenbeek staat in vergelijking met Nederland of een andere gemeente.
  • Voor een overzicht van alle deelnemende organisaties in Seniorenraad Hilvarenbeek