Mantelzorgcompliment

Elke mantelzorger verdient een compliment! Als blijk van waardering krijgen mantelzorgers die mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Hilvarenbeek een cadeautje in de vorm van een mantelzorgcompliment. In de gemeente Hilvarenbeek bestaat dit in 2018 uit een geschenkbon van € 40 van de winkeliersvereniging. Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment hoeft de mantelzorger zelf niet in de gemeente Hilvarenbeek te wonen.

Voor meer informatie zie de het artikel op pagina 7 in de Hilverbode van 11 juli jl.