Muziek stimuleert het brein

Op dinsdagavond 24 april organiseert: ”De Vergeten Tuin” een informatieavond voor mantelzorgers van mensen met dementie of van mensen met geheugenproblemen. Ook anderen die zich bij de problematiek betrokken voelen zijn meer dan welkom. De avond in CC Elckerlyc duurt van 19.00 tot 20.30 uur.

Dat muziek een positieve werking op het brein heeft, is inmiddels bekend. Rein van Bedaf (De Wever, Tilburg) zet als muziektherapeut dit gegeven doelgericht in.
De mensen waarmee hij werkt variëren. Vaak zijn het mensen met parkinsonisme, Alzheimer of mensen die revalideren van de gevolgen van een herseninfarct.
Vooral bij neurologische aandoeningen is de toegevoegde waarde van muziek erg groot. “Muziek zit als het ware in de kern van de hersenen verworven”, vertelt Rein. “Dit is dan ook de reden dat via muziek vrijwel al de hersenendelen geactiveerd kunnen worden en er zelfs verbindingen om beschadigde hersendelen heen gevormd kunnen worden”.
Daarnaast is het een gegeven dat geactiveerde hersencellen minder snel afsterven. Zo wordt muziek ook wel het “medicijn” tegen vormen van dementie genoemd.

Naast de activerende werking heeft muziek meer kenmerken. Het brengt in beweging (dansen), we associëren muziek met herinneringen en het roept emotie op. Zo kan muziek luisteren en maken steun bieden bij stemmingsproblematieken.

Op dinsdag 24 april zal Rein te gast zijn bij De Vergeten Tuin om te vertellen over zijn werk als muziektherapeut, de werking van muziek op het brein en wat we zelf kunnen doen om ons brein actief te houden. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond zal muzikaal worden afgesloten.

De avond zal bestaan uit een deel informatie, delen van ervaringen en er is ruimte voor het stellen van vragen. De entree is € 2,50, inclusief koffie of thee.