Nieuw : Wegwijzer Mantelzorg

Wat is nu eigenlijk Mantelzorg? Wat houdt het in, wat is de invloed op uw eigen leven en wat komt er bij kijken? Bij het zorgen voor een ander, krijgt u te maken met veel zaken. Waar kunt u steun en advies krijgen? Bestaan er financiële tegemoetkomingen? Wat zijn de valkuilen? 

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Om (beginnende) mantelzorgers op weg te helpen, maakte Mezzo de Wegwijzer Mantelzorg. In de Wegwijzer vindt u antwoorden op de vragen die u kunt hebben als u zorgt voor een naaste.
Er kan veel op u afkomen. De Wegwijzer Mantelzorg biedt houvast. Wellicht dat iemand in uw omgeving ook baat heeft bij de Wegwijzer Mantelzorg.
Deze is gratis te downloaden op Wegwijzer Mantelzorg.