Nieuwe SSH-werkgroep mobiliteit

Naast beide terreinen Wonen en Zorg & Welzijn waarop zij al jaren werkzaam is, is SSH van plan om ter behartiging van alle ouderen in Hilvarenbeek en al haar kernen zich ook op het vlak van mobiliteit (vervoer) te bewegen in de ruimste zin van het woord.

Het gaat daarbij onder meer om zaken zoals:
- Verbetering van de mogelijkheden van buurtvervoer.
- De toegankelijkheid en veiligheid van het openbare gebied te verbeteren.
- Het uitbrengen van advies aan de gemeente omtrent bovenvermelde zaken.

Bestuurslid Sjef Joosen leidt de oprichting van deze nieuwe werkgroep. Een ieder die affiniteit heeft of deskundig is op het vlak van mobiliteit wordt vriendelijk uitgenodigd om met hem contact op te nemen via 06-12477320 of infoatseniorenraadhilvarenbeek.nl.

Voor meer informatie zie p10 van de Seniorenkrant.