Nieuwe werkgroep Mobiliteit (vervoer, verkeer)

Om onze nieuwe werkgroep Mobiliteit van de grond te krijgen zoekt de Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH) vrijwilligers die affiniteit met, of deskundig zijn op, onderstaande gebieden.

  • Verbetering van de mogelijkheden van (buurt)vervoer zodat activiteiten, eetpunten, ontmoetingsruimten e.d. bezocht kunnen worden. Een en ander om senioren in staat te stellen om langer zelfstandig te blijven wonen en om eenzaamheid te voorkomen.
  • Verbetering van de toegankelijkheid en de veiligheid van het openbare gebied door het verminderen of wegnemen van onveilige verkeersgebieden, routes en situaties door fietspaden, trottoirs e.d. 

De werkgroep dient hiermee een wezenlijk belang van alle senioren in onze gemeente.