Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Onderzoek doorstart SSH

Onder leiding van Michiel van der Sanden als onafhankelijke  avondvoorzitter vond op 22 oktober jl. het Breed Overleg met de deelnemers van de Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH) plaats.
Op de agenda stond slechts één agendapunt: hoe moet het verder nadat het huidige SSH-bestuur in september jl. besloten heeft per 31 december 2019 te stoppen als bestuur? 

Na ampele discussie wordt duidelijk dat:

  1. De aanwezige deelnemers belang hechten aan een overkoepelend orgaan;
  2. De verbinding  tussen de deelnemers de kracht van dat orgaan moet zijn;
  3. De mogelijkheid van een doorstart SSH de moeite van het onderzoeken waard is.
  4. Voorwaarde voor een doorstart is het vinden van een nieuw bestuur.

De eindconclusie van de avond: er wordt een werkgroep gevormd die de mogelijkheid van een doorstart nader onderzoekt.

De werkgroep bestaat uit: Jozef van Beijsterveldt, Frans Kokke, Bianca Leusink, Henk van der Loo, mevr. van Puijenbroek en Ad Rombouts. Anja van de Westelaken kan en mag indien nodig ambtelijke ondersteuning bieden vanuit de gemeente.

Omdat de tijdspanne tussen 22 oktober en 31 december hoogstwaarschijnlijk te kort is voor de werkgroep om voor 1 januari 2020 al resultaat te boeken stemt het huidige, aftredende bestuur er in toe om één maand langer in functie te blijven. Als op 1 februari 2020 geen doorstart mogelijk blijkt zal SSH worden ontbonden.