Ons kan niks gebeuren

Een toneelvoorstelling op woensdag 23 januari in Diessen over wat dementie teweeg kan brengen. Een op de vijf mensen zal een vorm van dementie krijgen. Ondanks de veelheid aan informatie, boeken en films wordt men toch nog vaak overvallen door de problematiek en de consequenties van deze ziekte en hoe daar mee om te gaan. Menselijk contact is van levenslang. Maar als de contactsleutel kwijt is, als de logica verdwijnt en de woorden hun inhoud verliezen, als de "gesprekspartner" lijkt te verdwijnen; dan wordt het zoeken. Dat kan hopeloos lijken. Betutteling, onbegrip, wanhoop en zelfs boosheid liggen op de loer. Begrip, acceptatie, mededogen zijn mooie woorden. Een moeizaam en vaak eenzaam pad. 

Deze voorstelling brengt al deze aspecten zo treffend en raakt je tot in je ziel

De voorstelling is bedoeld voor iedereen die te maken heeft of krijgt met mensen die lijden aan dementie; familie, mantelzorgers, vrijwilligers, leerlingen en professionals in de ouderenzorg en verder iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is.
 
Voor aanmelden en meer informatie zie: voorstelling Wij-wel