Project Hof Zuiderbeek verdient navolging

Alle partijen zijn gelukkig met het beoogde bouwproject. Leijstromen met de mogelijkheid een senioren appartementencomplex nabij de Clossenborch te kunnen bouwen, vereniging Hof Zuiderbeek met de gewenste 13 patiobungalows en de gemeente met de optimale invulling van de locatie tussen de Papenstraat en de Koestraat. Een win-win situatie voor alle partijen.

Na een gedegen voorbereiding en een voortreffelijke samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek en woningcorporatie Leijstromen ligt het woningbouwproject Hof Zuiderbeek volledig op koers. De bestemmingsplanprocedure bij de gemeente loopt. Ook is er een keuze gemaakt voor de architect. De keuze is gevallen op Buro Ir. Herman Sengers uit Bergeijk. Een architectenbureau met veel ervaring met het ontwikkelen / begeleiden van CPO-projecten voor senioren. Hof van Zeelst in Eindhoven is daar een goed voorbeeld van.

In een bijeenkomst in de Elckerlyc werden alle aspirant-leden uitvoerig geïnformeerd door zowel het bestuur Hof Zuiderbeek alsmede door extern adviseur Ben Cornuyt die de toekomstige bewoners wegwijs maakte over het te volgen traject. Vervolgens zijn alle aspirant-leden persoonlijk bezocht om wensen en mogelijkheden te inventariseren. De gesprekken werden gevoerd door de adviseur van Hof Zuiderbeek vergezeld door een van de bestuursleden.

Voor wie nog niet bekend is met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het is een vorm van woningbouw waarbij een groep mensen in CPO-verband hun woning realiseren. In het geval Hof Zuiderbeek betreft het een patiobungalow met wel of geen opbouw. De toekomstige bewoners zijn zelf projectontwikkelaar. Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject nemen zij, georganiseerd in een vereniging, samen de beslissingen. Tot en met de fase van het definitieve ontwerp werkt de vereniging aan een collectief plan binnen de gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. De deelnemers hebben daarbij voortdurend inzicht en inspraak in de keuze van het bouwsysteem, de bouwmaterialen, het afwerkingsniveau en het kostenniveau.

Bij het verschijnen van de seniorenkrant in september 2016 zijn naar alle waarschijnlijkheid de leden van de vereniging Hof Zuiderbeek bekend.

Voor meer informatie zie Hof Zuiderbeek (kies tab: activiteiten werkgroep wonen).