Zomerschool activiteiten

Sport & Beweegwijzers

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

De Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH) heeft tot doel collectief de belangen te behartigen van de senioren (dat zijn alle inwoners van vijfenvijftig jaar en ouder) in de zes kernen van de gemeente Hilvarenbeek op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. Om dit doel te kunnen bereiken worden er soms projecten opgestart waarin SSH participeert. Uitgangspunt hierbij is dat deze - na de opstartfase - geheel zelfstandig dienen te functioneren en levensvatbaar zijn. SSH kiest er daarbij voor om niet of zo min mogelijk uitvoerend actief te zijn en slechts die ondersteuning of hulp te bieden die nodig is bij of na de oprichting. 

Overzicht projecten Status
Bikse Kamer(s) (dagopvang in Clossenborch) Draait jaren zelfstandig en is succesvol.
Diessense Kamer (dagopvang in Diessen) Draait jaren zelfstandig en is succesvol.
Zondagse ontmoetingen (vermindering eenzaamheid op zondagen) Draait jaren zelfstandig en is succesvol. Is deelnemer van SSH geworden
Zomerschool 20162017 en 2018 (activiteiten in zomer vakantie ter vermindering eenzaamheid) Draait jaren zelfstandig en is succesvol. Wordt jaarlijks geprolongeerd.
Huiskamer (soort kleinschalige dagopvang en plaats om o.a. contacten te leggen) Talloze pogingen ten spijt is dit geen succes formule geworden. Is eind 2016 stopgezet.
Eetpunt Elkerlyc (warme maaltijden) Draait zelfstandig en is succesvol.
De Vergeten Tuin (dementie) Draait zelfstandig en is succesvol. Is deelnemer van SSH geworden.
Sport & Bewegen (inventarisatie) Is in ontwikkeling