Rabobank Clubkas bijdrage

De Rabobank heeft SSH verblijd met de overhandiging van een cheque ter grootte van €287,10 uit de Rabobank Clubkas Campagne.
Het bedrag zal worden aangewend ter medefinanciering van de activiteiten voor de Zomerschool 2019.