Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Sinds 2016 is iedere gemeente op grond van de Wmo verplicht om jaarlijks een schriftelijke enquête uit te zetten, het zogeheten cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo. Hierin zijn in ieder geval de tien standaardvragen opgenomen die ingaan op de ervaringen van cliënten ten aanzien van de toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de ondersteuning via de Wmo.
De doelgroep van het CEO Wmo bestaat uit inwoners die geregistreerd staan als Wmo-cliënt met eenindividuele voorziening.
Het onderzoek heeft betrekking op het jaar 2016 en is uitgevoerd in de maanden mei en juni 2017 door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ. 

Klik op resultaten CEO voor een overzicht (en op toelichting CEO) voor een korte toelichting op de site van de gemeente.