Deze krant is bestemd voor alle ca. 15.000 inwoners en met name voor onze doelgroep - alle senioren - in de gemeente Hilvarenbeek met haar 5 kernen (Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Baarschot en Haghorst), ongeacht hun eventuele lidmaatschap van een ouderenorganisatie. Naast Hilvarenbeek wordt de seniorenkrant verder ook bezorgd in de gemeenten Oost-, West- Middelbeers en Lage Mierde.

De senioren krant wil meer zijn dan een 'gewone' krant. Omdat ons dorp vele inspirerende initiatieven kent (GO als voorbeeld), bieden wij deze activiteiten een interactief platform. Het brengt aansprekende initiatieven en projecten in beeld en verbindt mensen met elkaar. Locaal, maar ook in kernen, wijken en buurten. Behalve dat de krant primair al haar deelnemende organisaties in staat stelt om periodiek met hun achterban te communiceren, worden soms ook andere organisaties in staat gesteld om hierin te publiceren. Zo publiceren ook de WMO Participatieraad en de gemeente regelmatig in deze krant.

Frequentie en oplage

De krant verschijnt 4x per jaar (elk kwartaal) in het formaat half-berliner. De totale oplage: ca. 11.500 ex. 

Info

De krant bestaat uit 12 pagina's waarin enkele advertenties (2 pagina's) zijn opgenomen. Ofschoon de gemeente bijdraagt in de exploitatie van de seniorenkrant, is adverteren om financiele redenen nodig. Advertentie contracten kunnen schriftelijk worden aangegaan. Aanlevering van kopij en advertentie materiaal dient te voldoen aan bepaalde (technische) eisen. De tarieven en technische gegevens (2016) zijn te downloaden. 

Planning Senioren krant 2018 (11e jaargang)

Nr. editie Copy aanleveren voor Verspreiding op
1 13 mrt. 2018 22 mrt. 2018
2 11 juni 21 juni (thema)
3 10 sept. 20 sept.
4 7 dec. 20 dec.

Redactieraad 

SSH heeft een redactie raad die tot taak heeft de senioren krant periodiek te laten uitkomen en te voorzien van informatie, actualiteiten en artikelen die voor senioren van belang zijn. Zij bepaalt aan welke organisaties en hoeveel publicatie ruimte beschikbaar wordt gesteld. Dit varieert van sociaal-maatschappelijke en van zorg- tot welzijns organisaties. Daarbij wordt aan de deelnemende organisaties in het Brede Overleg voorrang verleend.

Thema

Elk jaar wordt in een speciale editie van de Seniorenkrant aandacht geschonken aan een specifiek thema; in 2013 resp. 2014 betrof het de aandachtsgebieden zorg resp. welzijn. Het thema in 2015 was gericht op het werkterrein wonen. In 2016 betreft het gezondheid en in 2017 krachtenbundeling deelnemende organisaties SSH.

Ook wordt documentatie materiaal zoals flyers en folders ontwikkeld.

Bezorging

De seniorenkrant wordt bijgesloten in het weekblad De Hilverbode die gratis huis-aan-huis bezorgd wordt door Uitgeverij Em. de Jong b.v.  

Krant niet ontvangen? Bel (06-13623854) en vraag naar Christiaan Starink.

In de week waarin de seniorenkrant uitkomt, wordt u hier extra op opmerkzaam gemaakt omdat bovenin de cover van het weekblad De Hilverbode de melding verschijnt: ‘Deze week in uw bus de Seniorenkant van SSH'.