Sport en beweging : visie

Gezien de vergrijzing, die in onze gemeente plaatsvindt is specifieke aandacht voor de fitheid van senioren een belangrijk speerpunt. Hoewel het inwoneraantal van onze gemeente de komende 10 jaar maar weinig zal veranderen, is het de verwachting dat de leeftijdsverdeling wel flink verandert: aanmerkelijk minder basisschooljeugd en circa 25% meer inwoners, die 55 jaar of ouder zijn.

De Sportraad werkt dan ook nauw samen met de Seniorenraad Hilvarenbeek om in onze gemeente een goed sport- en beweegprogramma te realiseren. In het bestuur van de Seniorenraad is daarom ook een aparte bestuursfunctie Sport & Bewegen ingesteld. Die wordt ingevuld door Jan Vlasblom, die ook bestuurslid is van de Sportraad Hilvarenbeek. 

De volgende vragen brengen we al vast onder uw aandacht:

  • Kunnen de KBO’s en Thebe Extra sport & bewegen nog beter onder de aandacht brengen bij hun leden?
  • Is het onderwerp ‘Langer zelfstandig blijven wonen’ beter te verbinden met ‘langer fit blijven’?
  • Kunnen huisartsen en fysiotherapeuten de verbinding met ‘sport & bewegen’ nog beter maken?
  • Wat kan er nog meer gebeuren in de verzorgingstehuizen?
  • Wat kan sport & bewegen doen voor mensen met dementie?
  • Wat kunnen De Zonnebloem, ContourdeTwern en het Rode Kruis doen met het onderwerp sport & bewegen?
  • Kan het sportaanbod van Stichting Sportief Bewegen 60+ en van de KBO’s worden uitgebreid?

Alle ideeën zijn welkom! Meld ze door een mail te sturen naar:  infoatseniorenraadhilvarenbeek.nl

Bekijk en download het volledige visie document: Sport en bewegen als smeerolie in de Beekse samenleving!