Steunpunt mantelzorg wordt mantelzorgondersteuning

Nadat Het Steunpunt Mantelzorg Hilvarenbeek haar activiteiten eind 2017 had neergelegd, heeft de gemeente aan ContourdeTwern gevraagd haar activiteiten voor de mantelzorgers over te nemen. 2018 wordt een overgangsjaar waarin we gaan kijken naar de nieuwe vorm van mantelzorgondersteuning in de gemeente Hilvarenbeek.

In 2018 zijn er 4 activiteiten gepland. Met een nieuwe werkgroep o.l.v. ContourdeTwern te weten Marie-Jeanne Zuidervaart en Diana Jans, doen  Mien Vingerhoets en Bep Hagenbeek van het voormalig Steunpunt mee  in de voorbereidingen dit jaar. Naast deze groep mantelzorgers wordt de ondersteuning van mantelzorgers verbreed.
In de week van de Jonge Mantelzorger van 4-10 juni krijgt deze groep bijzondere aandacht. Daarnaast komt er in het najaar een bijeenkomst waar we bewust stil gaan staan bij de vraag: wie is die Jonge Mantelzorger in Hilvarenbeek, hoe (h)erkennen wij hen en waarmee kunnen wij ze ondersteunen?

Enkele belangrijke data:

Donderdag 7 juni            : Huifkarrentocht,
Donderdag 6 september : informatieavond in het Open Huis in Hilvarenbeek
                                         (thema volgt)
Zaterdag 10 november   : Dag van de Mantelzorg (nieuwe stijl)