Verbetering fietspaden

Signalen uit de 6 kernenoverleggen van het afgelopen najaar resulteren in betere fietspaden. Hilvarenbeek gaat werk maken van het netwerk van fietspaden in de gemeente. Op vier plekken buiten de bebouwde kom wordt de kwaliteit van de paden verbeterd door betegeling te vervangen door asfalt. Het college wil de komende jaren 153.000 euro vrijmaken voor de aanpak van de fietspaden.

Lees het hele artikel dat hierover in het Brabants Dagblad van 10 juli jl. verscheen.