Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Wijziging van SVH in SSH

Op 11-4-2014 zijn de statuten gewijzigd waarin SVH getransformeerd wordt in SSH (stichting Seniorenraad Hilvarenbeek). Vergeleken met de oude naam (SVH) is het woord Vitaal in de nieuwe naam verdwenen. 

Wat beoogt SSH?

•het behartigen van de collectieve belangen van alle inwoners van 55 jaar en ouder - hierna ook aangeduid als "senioren" - op de terreinen wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in de zes kernen van de gemeente Hilvarenbeek. 

•het onderhouden van contact met de gemeente Hilvarenbeek en instellingen die actief zijn op bovengenoemde werkterreinen

•het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

•gevraagd en ongevraagd advies te geven over integraal seniorenbeleid aan gemeente en instellingen die werken voor senioren, het interactief participeren in het te vormen beleid voor senioren, het behartigen van de belangen van alle senioren door deelname in de participatieraad Wmo Hilvarenbeek, het signaleren en onderzoeken van nieuwe vraagstellingen en problemen rond de terreinen wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in de zes kernen van Hilvarenbeek betreffende personen die behoren tot de doelgroep.

Een belangrijke wijziging betreft het werken met deelnemers organisaties, zowel voor de professionele instellingen als voor de vrijwilligers organisaties. Voor meer info verwijzen wij naar de statuten (te downloaden bij publicaties).

Terug