De Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH) heeft tot doel collectief de belangen te behartigen van de senioren (dat zijn alle inwoners van vijfenvijftig jaar en ouder) in de zes kernen van de gemeente Hilvarenbeek op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. Om dit doel te bereiken heeft SSH een tweetal werkgroepen opgericht.