Een keur aan activiteiten in ALLE
kernen van de gemeente Hilvarenbeek!


Toegankelijk voor inwoners - uit de gemeente Hilvarenbeek -  ouder dan 55 jaar. Een Zomerschool voor senioren? Een zomerschool is toch voor jongeren die de eindstreep van het schooljaar net niet gehaald hebben of zich willen verbeteren? Ja, dat klopt helemaal. Veel scholen voor Voortgezet Onderwijs bieden hun leerlingen een zomerschool aan.

Maar dat is toch niet voor senioren bedoeld?
Nee, natuurlijk niet. De term Zomerschool is óók landelijk bekend geraakt als een programma voor senioren. Vaak worden de senioren zomerscholen aangeboden door plaatselijke werkgroepen van ouderenorganisaties of gemeenten.

O, en nu doet Hilvarenbeek ook mee? Inderdaad. Overigens voor de tweede keer. Ook vorig jaar was er een zomerschool voor senioren in onze gemeente. Net als vorig jaar wordt die in 2017 gecoördineerd door de SSH (Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek).

Wat kan ik allemaal verwachten?
In 2017 heeft SSH in samenwerking met de door haar vertegenwoordigende organisaties een gevarieerd activiteitenprogramma samengesteld waaraan alle senioren in de gemeente Hilvarenbeek kunnen deelnemen. In elke kern van de gemeente worden activiteiten georganiseerd, die voor alle inwoners van 55 jaar of ouder toegankelijk zijn. Zo is er in elke kern tenminste één keer de mogelijkheid om samen een maaltijd te gebruiken. Maar er is meer. In totaal telt het programma 31 activiteiten. Zo zijn er excursies naar musea, de voedselbank of de vliegbasis Gilze-Rijen; begeleide natuurwandelingen in Diessen, Esbeek en rond de Bocken-reyder; biedt de Werckwinkel drie workshops aan; zijn er muzikale activiteiten als de liederentafel in Haghorst, Wim van Oort en door Yvonne Michels. Het gehele programma + inschrijfformulier wordt door de SSH aan elke senior aangeboden.

Waarom juist voor senioren?
Veel (vaak oudere) senioren ervaren de vakantieperiode als een stille periode. Niet alleen de (klein)kinderen, familie en buren zijn op vakantie, ook de vrijwilligers die door het jaar heen van alles voor de oudere medemens organiseren leggen hun vrijwilligerswerk even stil in de zomer. De zomerschool biedt dan in deze periode recreatieve, educatieve, sportieve en culturele activiteiten in een sfeer van ontspanning én ontmoeting.

Hoe lang is die zomerschool geopend?
De eerste activiteit is op maandag 31 juli, de laatste op vrijdag 18 augustus. Men kan in deze periode van 3 weken elke werkdag “naar school”.

Hoe kan ik inschrijven?
U kunt inschrijven op de activiteiten door:

  • het volledig invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier. U vindt het formulier in het programmaboekje.
    Zowel het programma boekje als het inschrijfformulier zijn ook op onze site te downloaden. 
  • Het inschrijformulier kunt u ook digitaal op deze site inzenden.

Inwoners, van de Gemeente Hilvarenbeek, die tot de doelgroep behoren kunnen het programmaboekje in de week van 26 juni in hun brievenbus verwachten. U heeft rustig de tijd om uit te zoeken voor welke activiteit(en) u zich wilt inschrijven. Uw formulier moet uiterlijk zaterdag 22 juli 2017 bij ons binnen zijn. Formulieren die na die datum worden ingestuurd kunnen helaas niet meer worden verwerkt. Zien we u ook een of meerdere keren? 

Meer info?
In onze thema seniorenkrant van 22 juni 2017 wordt de zomerschool uitvoerig belicht. Hierin presenteren zich ook de deelnemende organsiaties die samen SSH vormen. Wilt u gericht en snel een keuze maken uit de vele activiteiten? Ga dan naar de pagina op deze site waarop u met behulp van zoeksleutels selecties kunt maken.