Zuster!

In Diessen is de werkgroep Zuster nu van start gegaan. Zuster staat voor Zorg Uitleen Spullen Thuis Elkaar Reserve. Zuster houdt zich bezig met de uitleen van geschonken zorgspullen aan inwoners van Diessen, Haghorst en Baarschot.

Kijk voor een actueel overzicht van te lenen spullen op de laatste pagina van de november Nieuwsbrief van Wij-wel.