Zomerschool activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Bijeenkomst over dementie

Op dinsdag 6 september  is er vanaf 19.30 uur in Elckerlyc een bijeenkomst over dementie. Wat is dementie en waarom vinden wij het belangrijk een ‘dementievriendelijke’ gemeente te zijn? Hoe kunnen we dat worden?
Op welke manier kunt u bijdragen? 

Deze vragen bespreken we op deze bijeenkomst waarop u van harte bent uitgenodigd om  aanwezig te zijn. De stuurgroep ‘Dementievriendelijk Hilvarenbeek’, met daarin Alzheimer Nederland, Thebe, ContourdeTwern, De Vergeten Tuin, Robuust, de Bibliotheek Midden-Brabant en de Seniorenraad stelt zich op deze avond aan u voor. 

Aantal inwoners met dementie verdubbeld
Wethouder Roks: “het aantal mensen dat leeft met dementie in Hilvarenbeek verdubbeld naar verwachting de komende vijftien jaar. Tegelijkertijd blijven onze inwoners steeds langer thuis wonen. Daarom ondertekende ik op 20 juli 2016, samen met de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, de intentieverklaring ‘Werken aan een dementievriendelijk Hilvarenbeek’.
Deze verklaring kent drie aandachtspunten waarmee we aan de slag gaan: taboe doorbreken en deskundigheid bevorderen, ontmoeten en participeren, samen zorgen. Ik hoop u deze avond te ontmoeten, want ik ben benieuwd naar uw ideeën”. 

Wilt u hierbij zijn?
Wij stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt.
Klik op: aanmelden bijeenkomst dementie.