Zomerschool activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Blijverslening in voorbereiding!

U wilt als oudere dolgraag in uw eigen woning blijven wonen, maar die moet dan wel worden aangepast aan uw fysieke mogelijkheden. Een verbouwing is echter niet goedkoop en geld lenen bij de bank lukt niet. Maar er is hoop. Misschien kunt u een Blijverslening van de gemeente krijgen.

Veel ouderen die langer in hun eigen woning willen blijven wonen en daarvoor het huis willen aanpassen, kunnen daarvoor geen geld lenen bij de bank. Het landelijk ’Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen’, gemeenten en provincies vroegen daarom aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten om mogelijke oplossingen te onderzoeken. Dat heeft geleid tot de introductie van de Blijverslening. Dit is een lening die de gemeente verstrekt om de eigen woning van senioren levensloopbestendig te maken. Het geld mag niet voor een ander doel gebruikt worden. 

In de gemeente Oss is de Blijverslening al daadwerkelijk ingevoerd.
In Tilburg loopt een onderzoek naar deze lening.
Eindhoven en de gemeente Heeze – Leende overwegen invoering ervan. 

Hoe is de situatie in onze eigen gemeente? Welnu in het verslag van het Platform Beeks Wonen n.a.v. de bijeenkomst in Hilvarenbeek van 6 december 2016 staat:
“Wethouder Van de Wiel meldt dat er ook een zogenaamde Blijverslening in voorbereiding is. Deze variant op de starterslening is bedoeld voor aanpassingen van de eigen woning voor senioren om zodoende langer in de woning te kunnen blijven wonen.”

Er zit dus gelukkig beweging in dit voor senioren belangrijke dossier!