Zomerschool activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

B&W advies inzake blijverslening

Een dergelijke lening kan in het kader van langer zelfstandig thuis blijven wonen voor sommige inwoners van belang zijn en het voor hen financieel mogelijk te maken de nodige aanpassingen aan de woning te laten verrichten zodat ze inderdaad langer in de eigen woning kunnen blijven wonen, zonder een beroep te hoeven doen op hulp vanuit de gemeente in het kader van de WMO. 

De werkgroep wonen van de Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek vraagt van de gemeente over de blijverslening een verordening op te stellen en het mogelijk te maken dat inwoners van de gemeente van deze regeling gebruik kunnen maken. Nadat de verordening is opgesteld verzoeken wij u de inwoners daarover breed te informeren.

Voor het hele advies klik op blijverslening