Zomerschool activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

De veerkracht van een mantelzorger

Op dinsdagavond 23 februari organiseert: ”De Vergeten Tuin” een informatieavond voor mantelzorgers van mensen met dementie, daarbij zijn mensen met dementie en anderen die zich bij de problematiek betrokken voelen ook meer dan welkom. De avond in CC Elckerlyc duurt van 19.00 tot 20.30 uur. 

Mantelzorgers hebben een zware taak. De zorg voor een naaste wordt meestal als van zelfsprekend gezien en komt vaak neer op één persoon. Om niet overbelast te geraken of te vereenzamen moet de mantelzorger zichzelf behoeden voor emotionele en lichamelijke overbelasting.
De relatie tussen de persoon met dementie en zijn partner verandert. Het zal van een gelijkwaardige verhouding veranderen in een zorgrelatie. Na verloop van tijd moet de omgeving geleidelijk aan de regie overnemen van de persoon met dementie. Dit kan beangstigend zijn voor zowel de persoon met dementie als de omgeving. Om isolatie en uitputting te voorkomen is hulp van buiten en een goed gesprek met iemand die luistert van belang.

Op deze avond zal Annie van Steen vertellen hoe zij haar man begeleid heeft na de diagnose van dementie en welke ondersteuning zij heeft ontvangen van mensen in haar omgeving en van professionals.
Veel mensen die te maken hebben met dementie zullen zich herkennen in het verhaal van Annie.

Wij nodigen u daarom van harte uit om deze informatie avond bij te wonen.
De avond zal bestaan uit; informatie, delen van ervaringen en er is ruimte voor het stellen van vragen. De entree is €2,50 inclusief koffie of thee.

Mensen met dementie die hun partner of familielid vergezellen zijn van harte welkom, Jeanne van Kasteren organiseert voor hen een parallel programma.                             

(Bron: De Hilverbode van 030216)